αλαφιάζομαι


αλαφιάζομαι
αλαφιάζομαι, αλαφιάστηκα, αλαφιασμένος βλ. πίν. 36

Τα ρήματα της νέας ελληνικής. 2013.